kurser

Knäkurs

Lär dig finslipa diagnostiken av de vanligaste knäskadorna, hur de kan behandlas, vilken rehabilitering som lämpar sig bäst vid olika skador samt vilka som är de vanligaste fallgroparna i allt från korsbandsrehabilitering till krångliga post-operativa menisksuturer. Stort fokus kommer läggas på att deltagarna skall bli riktigt skicklig på diagnostiken praktiskt och teoretiskt samt även en djupare dykning i effektiva tränings- och behandlingsmetoder.

Bäckenkurs

I kursen går vi igenom hur bäckenledsproblem kan påverka hela kroppen, hur bristande force closure över bäckenet kan leda till allt ifrån ländryggsbesvär till knäsmärta och hur symfysen kan påverka ljumskskador. Kursen omfattar även behandlingsmetoder och diagnostiska sett att resonera kring bäckenproblem.

Idrottsmedicin

Detta är vår "crème de la crème"-kurs där vi pressat in allt vi tycker är viktigast! Det är en kurs för alla idrottsmedicinare som vill finslipa sina kunskaper kring snabba lösningar för att få spelare redo utan risk för nya skador. Genomgång av akut omhändertagande och vilka skador man kan / inte kan spela med. Vi går igenom hela kroppen över 6 dagar uppdelat i 3st 2-dagarsblock. Man måste inte läsa alla kurser utan väljer fritt vilka block man är intresserad av!