Patoanatomisk diagnostik

Lär dig evidensbaserad differentialdiagnostik för ländrygg, bäcken och höft.
Ländrygg, bäcken & höft

Patoanatomisk diagnostik av ländrygg, bäcken och höft kan vara utmanande för såväl den erfarne som den oerfarne fysioterapeuten. För att kunna skräddarsy effektiva och individanpassade rehabiliteringsprogram så måste korrekt diagnos ställas så fort som möjligt. Diagnostik skall alltid guida behandling och rehabilitering, behandlar man en spinal stenos på samma sätt som ett diskbråck så finns det egentligen ingen anledning att differentiera mellan diagnoserna eftersom rehabiliteringen och behandlingen kommer vara densamma. Denna kurs ämnar att ge deltagarna kunskapen som krävs för att kunna skilja dessa diagnoser åt så gott som det är möjligt och ge en förståelse för varför rehabiliteringen och behandlingen bör skilja mellan diagnoserna.

Kursen Patoanatomisk diagnostik riktar sig ffa mot fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer med mindre än 5 års erfarenhet av primärvårdspatienter. Denna kurs fungerar som en påbyggnad på den kunskap man fick från utbildningen men också som ett filter av alla ”sanningar” som florerar inom yrkets olika vidareutbildningskurser. Man kan självklart gå kursen även om man har mer erfarenhet än rekommenderat men vissa bitar kan upplevas basic.

Vi försöker hålla nere priset så mycket som möjligt för att nyutbildad vårdpersonal skall ha en chans att gå kursen.

 

OBS! Denna kurs kommer INTE innehålla några behandlingsmetoder eller rehabiliteringsprogram över huvud taget!

 

Innehållsförteckning
 • Undersökningsmetoder
 • Flödesschema för kliniska resonemang
 • Genomgång av olika case
 • Kort introduktion till smärtfysiologi
 • Kort introduktion till bedömning av undersökningsmetodik
 • När röntgen, MR eller övrig remittering är indikerad

 

Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna diagnostisera:
 • Diskogen smärta
 • Facettledssmärta
 • Spinal stenos
 • Spondylolistes
 • Neuropatisk smärta
 • Intraartikulär SI-ledssmärta
 • Intraartikulär höftledssmärta
  • Cam & pincer (FAI)
  • Artros
  • Labrumskador
 • Extraartikulär höftledssmärta
  • Muskelskador
  • Tendinopati

 

Kursledare

Andreas är IFOMPT ackrediterad sjukgymnast med ett diplom i avancerad muskuloskeletal fysioterapi från Auckland University på Nya Zeeland. Andreas har lång erfarenhet av att rehabilitera elitidrottare och patienter med långvarig smärtproblematik, med ett särskilt intresse för bäckenleden. Handledd av Mark Oliver bedriver Andreas forskning tillsammans med Bengt Sturesson och Inge Dahlberg kring bäckenledsdiagnostik. Andreas är ansvarig för det medicinska teamet kring LUGI handboll, sitter som vice ordförande i Idrottsmedicin Syd och föreläser regelbundet inom Europa.