Bäckenrehabilitering

Lär dig nästa steg i rehabiliteringen av patienter med bäckenledsdysfunktion och hur man integrerar MWM-tekniker i övningar för långvariga resultat.

Innehåll

 • Introduktion till kursen – De tre nyckelfaktorerna för hantering av bäckendysfunktion: förståelse av bäckenet och konsekvenserna av misslyckad tyngdöverföring; identifiering av bäckendysfunktion samt integrering av MWM med funktionell träning för bäcken, höft och ländryggen – Kort föreläsning
 • ”Hands on” sätt att maximera effektiviteten av MWM tekniker för bäckenet – Praktiskt
 • Integrering av nya element i MWM-tekniker för bäckenet för att ”normalisera” neurofysiologiska inputs och outputs – Praktiskt
 • Kliniskt resonemang – Prioritering och progression av behandlingen – Föreläsning och demonstration
 • Kliniska och tekniska frågor och svar – Frågor och praktiska
 • Öva olika MWM-tekniker för bäckenet enligt önskemål – Demonstration och praktik
 • Finslipning av MWM-tekniker för symfysen – Demonstration och praktisk
 • Genomgång av rehabilitering för vanliga och kritiska delar av bäckens dysfunktion – Teori & Praktik
 • Funktionella övningar som kompletterar MWM-teknikerna – Förberedelse av patienten för ”konventionell” rehabilitering – Praktisk
 • Genomgång av hur bäckendysfunktion kan påverka rehabiliteringen av patienter med rupturerat alt. rekonstruerat främre korsband – Teori & Praktik
 • Case-studier

Om vi hinner kommer vi även gå igenom:

 • Genomgång av hur bäckendysfunktion kan påverka rehabiliteringen av patienter med återkommande hamstringsrupturer – Teori & Praktik
 • Genomgång av hur bäckendysfunktion kan påverka rehabiliteringen av patienter med återkommande ljumskrupturer – Teori & Praktik
 • Genomgång av hur bäckendysfunktion kan påverka rehabiliteringen av patienter med återkommande ländryggsproblem – Teori & Praktik

 

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

 • Ha en avancerad förståelse för hur misslyckad force closure och tyngdöverföring över bäckenet påverkar hela kroppen.
 • Kunna ta fram rehabiliteringsprogram och kombinera det med behandling för att få långvariga resultat i kliniken.
 • Förstå hur Mulligans MWM-principer även gäller inom rehabiliteringen efter behandling och diagnostik.
 • Kunna effektivt integrera MWM-tekniker till rehabiliteringsprogram för patienter med bäckendysfunktion.
 • Förstå skillnaden mellan muskel-inhibition och svaghet samt hur dessa skall rehabiliteras och behandlas på olika sätt.
 • Kunna identifiera vanliga orsaker och försvårande faktorer i utvecklingen av bäckendysfunktion och inrätta en lämplig behandlingsplan.
 • Vara medveten om nya utvecklingar i integrationen av MWM i idrott- och aktivitetsspecifik träning relaterad till bäckendysfunktion

 

Kursledare

Mark Oliver är sedan 1990 lärare i Mulligan konceptet. Han har över 30 års erfarenhet som kliniker och har sedan 90 talet också varit lärare på Master programmet i Curtin inom manuell fysioterapi. Han började tidigt intressera sig för bäckenleden och har utvecklat ett eget sätt att arbeta kring bäckenet med Mulligans grundprinciperna som bas. Mark är flitigt anlitad föreläsare och bara inom detta området undervisar han årligen fler än 10 kurser över hela världen!

 

Andreas Blom har assisterat Mark vid samtliga av hans besök på Idrottshälsan och även vid flera besök i Danmark och övriga Europa. Andreas är IFOMPT ackrediterad sjukgymnast med lång erfarenhet av patienter med bäckendysfunktion. Handledd av Mark bedriver Andreas forskning tillsammans med Bengt Sturesson och Inge Dahlberg kring bäckenledsdiagnostik.