Bäckenledsdiagnostik & behandling

Lär dig nya metoder för diagnostik och behandling baserat på Mulligankonceptet, utvecklat av Mark Oliver.
Kursinnehåll

Två dagars praktisk workshop i bäckenledsdiagnostik & behandling där deltagarna lär sig nya undersöknings- och behandlingsmetoder för bäckenproblem.

Med hjälp av att använda Mulligan-konceptet och mobilisering med rörelse (MWM) har Mark tagit fram ett system för analys och behandling av bäckenproblem som förenklar nuvarande inställning till SI-leden och symfysen. De flesta av behandlingsteknikerna är helt originella och har aldrig setts tidigare.

Detta tillvägagångssätt minskar beroendet av palpation och förstärker bäckenundersökning med ett system av Mulliganbaserade kliniska resonemang och rörelseanalyser.

Metoden är lätt att lära sig, tilltalande för såväl den erfarna som den oerfarna klinikern och kan snabbt integreras i befintliga undersöknings- och behandlingsmodeller samt tekniker för självbehandling.

 

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

  • Ha en avancerad förståelse för bäckenets osseösa, ligamentösa och neuromuskulära system samt hur de relaterar till bäckenfunktionen
  • Vara medvetna om aktuell litteratur relaterad till undersökning och behandling av bäckenproblem och bäckensmärta
  • Ha en avancerad förståelse för Mulligankonceptets applikation av mobilisering i rörelse (MWM) och det klinisk resonemanget som den bygger på
  • Kunna utföra grundläggande funktionella undersökningar för bäckenet, använda och integrera dem i en eklektisk undersökning av bäckenet
  • Kunna konstruera och utföra bäcken-MWM och själv-MWM behandlingstekniker
  • Kunna integrera MWM-tekniker i en aktiv och funktionsenlig behandling för bäckenproblem och bäckensmärta
  • Ha vidareutvecklat sina kliniska färdigheter och det kliniska resonemanget relaterade till undersökning och behandling av bäckenet med hjälp av de omfattande beskrivningarna i kurshandboken.

 

Förkunskapskrav

Kursdeltagarna skall ha gått Mulligan B eftersom det annars kan vara svårt att följa med i resonemangen.

 

Kursledare

Mark Oliver är sedan 1990 lärare i Mulligan konceptet. Han har över 30 års erfarenhet som kliniker och har sedan 90 talet också varit lärare på Master programmet i Curtin inom manuell fysioterapi. Han började tidigt intressera sig för bäckenleden och har utvecklat ett eget sätt att arbeta kring bäckenet med Mulligans grundprinciperna som bas. Mark är flitigt anlitad föreläsare och bara inom detta området undervisar han årligen fler än 10 kurser över hela världen!

 

Andreas Blom har assisterat Mark vid samtliga av hans besök på Idrottshälsan och även vid flera besök i Danmark och övriga Europa. Andreas är IFOMPT ackrediterad sjukgymnast med lång erfarenhet av patienter med bäckendysfunktion. Handledd av Mark bedriver Andreas forskning tillsammans med Bengt Sturesson och Inge Dahlberg kring bäckenledsdiagnostik.